תרומות

לעמותת חבר לי מגיעים עשרות כלבים ועל מנת שאפשר יהיה להציל, לעזור ולהפוך את כל אלה לברי אימוץ, זקוקה העמותה לתקציב עבור רכישת מזון, חיסונים וניתוחים וכן עבור שיפור תנאי הכלבים הנמצאים במכלאות. בחורף כשקר, יש צורך במנורות חימום, וכן בדברים נוספים שיחממו את הכלבים. כל תרומה משמשת להצלת הכלבים, טיפולים רפואיים ושהייתם בפנסיונים. לתורמים תישלח קבלה מסודרת לצורכי מס.