מה שבטוח, בטוח!

כללי בטיחות לכלב בבית החדש

מה שבטוח בטוח כללי בטיחות בגידול כלבים אימוץ כלב והטיפול בו רצופים חוויות גדולות והנאות קטנות, אבל לשמחה הזו מוצמד תג מחיר של אחריות. כן כן, גם אם ביסודנו אנחנו טיפוסים פרועים וחסרי אחריות, בכל הקשור לכלב אנחנו המבוגר האחראי. כדי להקל על מילוי התפקיד המאתגר הזה ריכזנו כאן כללי בטיחות להתנהלותנו עם הכלב. נסיעות: […]